Rodičovské tipy – budovanie sebavedomia dieťaťa

Efektívne rodičovstvo: Budovanie sebaúcty dieťaťa

Pravidelne sa hovorí, že deti pijú to, čo žijú. Takže v prípade, že hľadáte miesto, kde by ste mohli svojmu dieťaťu pomôcť vybudovať si pozitívnu sebadôveru a sebaúctu, práve vtedy by ste mu mali ukázať svoj vlastný pozitívny pocit seba samého a pevnú sebadôveru. Buďte si istí, keď hovoríte o sebe a preukazujete svoje kvality. Toto naučí vaše dieťa, že je v poriadku byť spokojný s ich darmi, schopnosťami a schopnosťami.

Vaše dieťa má tiež značný prospech z legitímneho a pozitívneho uznania. Zistite o nich niečo, čo môžete každý deň pochváliť. Môžete dokonca dať svojmu dieťaťu úlohu, o ktorej viete, že ju dokáže dokončiť, a po jej dokončení ho pochváliť za dobre vykonanú úlohu. Ukážte svojmu dieťaťu, že pozitívny charakter ospravedlňuje pozitívne ohlasy.

V momente, keď je nálada vášho dieťaťa skľučujúca, zúrivá alebo skľúčená, stotožnite sa s ním transparentne, úprimne a pokojne. Vypočujte si ich bez toho, aby ste ich súdili alebo odsudzovali. Možno úplne nerozumejú tomu, prečo sa cítia tak, ako sa cítia, takže príležitosť porozprávať sa s vami o tom môže byť to, čo sa očakáva, že im umožní vyrovnať sa s nepríjemnou okolnosťou. Navrhujte čo najzámernejšie pozitívne zasnúbenie a snažte sa nechať otvorený priestor na komunikáciu, aby vedeli, že kedykoľvek sa cítia vyrušení, môžu za vami prísť o pomoc a uvedomiť si, že ich nebudete odsudzovať ani ich neodmietnete za to, ako sa cítia. .

Vzdelávajte svoje dieťa o význame definovania cieľov a zámerov a zostavenia plánu na splnenie týchto cieľov a cieľov, ako aj dokončenie tejto vízie. Drobnými aktivitami je najlepšie začať skôr ako všetko ostatné. Nech je to pre vašu ratolesť vhodný podnik, ktorý vás nebude veľmi trápiť. Nielen zatlieskajte pri dokončení podniku, ale pochváľte ich úsilie aj v priebehu úlohy.

Predovšetkým povedzte svojmu dieťaťu „Milujem ťa“ každý požehnaný deň – zvyčajne by sa to malo stať počas dňa. Keď budú pokračovať bez opatrnosti, povedzte si, že nie oni sú pre vás odporní, ale ich správanie. Skryte krátke sladké poznámky do ich obedových škatúľ alebo vreciek kabátov alebo im dokonca pošlite pohľadnicu prostredníctvom e-mailu alebo dokonca sociálnych médií. Onedlho prídu na to, ako jednoducho a úprimne povedať „Milujem ťa“, keď im ponúknu podobné komplimenty.

Sebaúcta môže byť skvelým charakterom, keď je správne absorbovaná. Vybudujte to teda vo svojom dieťati.