Jedlo spája ľudí a jeho podstatou je láska, život a srdce spoločnosti

Jedlo udržuje život, no je oveľa viac ako niečo, čo potrebujeme na výživu nášho tela. Jedlo je vo svojej podstate láska, život a srdce spoločnosti. Jedlo spája ľudí. Sú to spoločné chute priateľstva a komunity. Sme radi s ostatnými a užívame si chute a textúry jedla. Prostredníctvom týchto spoločných skúseností sa často rozvíja intimita, existujú spomienky a vzťahy prosperujú.

S láskou spomíname na zážitky z jedla z detstva a často si želáme napodobniť tie chute, ktoré nám pripomínajú domov. Jedlo je stredobodom nášho zmyslu pre rodinu a vzťahy. Niektoré arómy nás prenesú späť v čase k ľuďom a miestam, na ktorých nám záleží. Spomíname na rodinné pikniky a food festivaly.

Bez ohľadu na to, kto sme alebo z akej kultúry pochádzame, každá spoločnosť starostlivo premýšľa o každodennej príprave jedál pre rodinu, priateľov alebo dokonca neznámych ľudí. Jedlo znamená lásku. To platí bez ohľadu na to, či sme kuchár alebo ten, kto je.

Jedlo je jadrom spoločnosti. Učíme sa, ako sa správať v spoločnosti a komunikovať s ostatnými v živote na základe druhu stravovacieho rituálu, ktorý sme zažili v detstve. Cez potraviny sme spojení s ostatnými blízkymi i vzdialenými. Sme vzájomne závislí kvôli svetovému obchodu a obchodu. Jedlo na našich stoloch pochádza od farmárov z celej našej planéty.

Jedlo nás spája viac ako ktorýkoľvek iný prvok v spoločnosti. Naše životy sú emocionálne ovplyvnené produkciou potravín na celom svete. V niektorých krajinách ľudia hladujú, zatiaľ čo v iných ľudia trpia chorobami spôsobenými nadmerným množstvom jedla.

Budhistický vodca a filozof Nichiren z 13. storočia v exile napísal v liste, v ktorom poďakoval svojmu nasledovníkovi za to, že mu poslal jedlo: “Ryža nie je len ryža, je to život sám.” Jedlo je život sám. Je to naše vzájomné prepojenie. Jedlo je láska, život a srdce spoločnosti. Je vhodné povedať, že potraviny, ktoré sú najlepšie pre naše telo, sú najlepšie aj pre našu spoločnosť.